Een concept brengt ideeën samen, een goed concept brengt ook mensen samen.

Maris et al. ontwikkelt en leidt vernieuwende onderwijsprojecten.
We werken vooral voor universiteiten en hogescholen. Onze specialiteit is het ontwikkelen van nieuwe trajecten voor de toptalenten, daar hebben we echt plezier in. We brengen verbindingen tot stand tussen de academische wereld, de overheid en het bedrijfsleven in onze projecten. We springen in bij de verschillende fases van het vernieuwingsproces, van eerste brainstorm tot regie van de implementatie.

Samen-redzaamheid

De overheid trekt zich terug, maar individuen kunnen niet in hun eentje de samenleving veranderen en vernieuwen.

Lees meer...

Werken zonder grenzen

Interdisciplinair samenwerken bereikt het stadium van volwassenheid en is meer dan een modieus ideaal.

Lees meer...

Kennis delen

De organisatie van kennis is in het afgelopen decennium ingrijpend veranderd.

Lees meer...


Maris et al. kan op verschillende manieren helpen met uw innovatieproces

Als aanjager

Nieuwe manieren van denken en werken starten niet vanzelf. Daarvoor zijn aanjagers nodig. Wij zien kansen liggen, pakken ze op, en zetten een innovatieproces in gang, met en binnen uw organisatie.

Als ontwikkelaar

U ziet een kans of loopt tegen een probleem aan. Wij komen met creatieve oplossingen. Wij ontwikkelen een sturend concept, concreet en uitvoerbaar, en zorgen ervoor dat het van de grond komt.

Als regisseur

Succesvolle innovatie vereist leiderschap en draagvlak. Wij regisseren het proces en brengen de juiste mensen en ideeën bij elkaar, op het juiste moment. We bepalen de koers en sturen bij waar nodig is, op een manier die motiveert en bindt, voor iedereen die kan bijdragen aan duurzaam succes. We sturen aan op concrete resultaten.

Als coach

U hebt een innovatieproces in gang gezet en kunt wel iemand gebruiken die met u meedenkt. Wij adviseren u over de manier waarop u verder groeit en ontwikkelt. Professioneel en persoonlijk, en op een manier die bij u past. We denken mee over hoe u mensen en ideeën op een effectieve en aantrekkelijke manier met elkaar kunt verbinden.


Maris et al. springt in bij elke fase

Wij maken kansen en problemen zichtbaar. Ervaart u een probleem? Wij laten zien welke kansen erin verborgen liggen om uw manier van denken en werken te verbeteren.

Wij starten ons werk met een grondige exploratie van een kans of probleem. Zo komen we tot een werkdefinitie van de opgave waar alle betrokkenen achter staan.

Samen maken we de wereld zo breed mogelijk en zetten we grenzen aan de kant om tot nieuwe ideeën te komen.

We concretiseren het innovatieve concept, passen hierbij wetenschappelijke methoden en inzichten toe, en we onderzoeken de haalbaarheid.

Implementeren is experimenteren. Het is tijd om naast denken ook te gaan doen. We creëren draagvlak, verbinden, mobiliseren daadkracht en gaan van start.

Wij evalueren onze resultaten, gericht op verbetering met oog voor duurzame effecten. Wij komen een jaar later nog eens terug. Wij zien innovatie als een continu leerproces, voortbouwend op behaalde resultaten.

Maris et al. werkt met een groeiend aantal partners, en stelt zo per vraagstuk een passend interdisciplinair team van experts samen om optimaal maatwerk te kunnen leveren.

Susanne is pionier.

Samen bedenken hoe het anders kan, knopen doorhakken, en aan de slag. Susanne coacht, leidt, ontwikkelt. Ze denkt buiten de lijntjes als het even kan. En dat kan eigenlijk altijd. Susanne krijgt energie van mensen. Mensen vooruit helpen, of mensen bij elkaar brengen - en ook houden - rondom een gezamenlijk doel. Dat begint met een goede sfeer waarin ook anderen de ruimte krijgen om te vernieuwen. En als het uiteindelijk van de grond moet komen, dan regelt ze dat. In het weekend experimenteert Susanne in haar groentetuin.

Een selectie uit de opdrachten 

 • PREMIUM

  Maris et al. initieert en ontwikkelt voor het UM excellentieprogramma nieuwe projecten in samenwerking met regionale bedrijven en multinationals. Daarnaast verzorgen we binnen dit programma coaching van masterstudenten.

  Meer informatie.

 • iArts

  Voor de kunstenfaculteit van Zuyd Hogeschool heeft Maris et al. een nieuwe, interdisciplinaire opleiding ontwikkeld, opgestart en aangestuurd. Daarvoor hebben we samenwerkingsverbanden opgezet tussen verschillende professionals van binnen en buiten de organisatie.

  Meer informatie.

 • Het NIDI

  Ook, of juist, als je iets al jaren doet is het nuttig om samen te kijken hoe het beter kan. Maris et al. traint onderzoekers van het Nidi hoe ze hun werk nog beter aan de buitenwereld kunnen presenteren.

  Meer informatie.

 • Radboud Universiteit

  Samen met Dirk heeft Maris et al. een nieuw, halfjaarlijks tijdschrift opgezet en samengesteld in opdracht van de Radboud Honours Academy. De Honours Review legt de verbinding tussen de diverse universitaire disciplines, en richt zich op het versterken van de interdisciplinaire honourscommunity.

  Meer informatie.

 • Instituut voor Interdisciplinaire Studies

  Maris et al. heeft voor het Instituut voor Interdisciplinaire Studies een nieuwe, universiteitsbrede cursus ontwikkeld voor honoursstudenten, over het fenomeen liefde bezien vanuit verschillende academische disciplines.

  Meer informatie.

 • Jules

  Maris et al. heeft samen met Jules Maastricht diverse voorstellen en plannen ontwikkeld voor gesignaleerde problemen in de stad.

  Meer informatie.

 • Gemeente Onderbanken

  Samen met Ernst heeft Maris et al. een innovatief opleidingstraject ontwikkeld voor ambtenaren die te maken krijgen met de veranderingen in het zorgstelsel. De transitie van de decentralisatie opgave AWBZ-WMO, jeugd- en participatiewet brengt nieuwe taken en uitdagingen met zich mee voor gemeenten. Op het moment trainen en coachen Ernst en Susanne de mensen van gemeente Onderbanken om de nieuwe zorgtaken in zelfsturende proactieve teams aan te pakken.

 • Creapoint

  Maris et al. heeft voor de Kamer van Koophandel Limburg een training ontwikkeld en verzorgd in professionalisering van de beroepspraktijk voor creatieve ondernemers.

  Meer informatie.

 • SPRINTUM Van der Molen & Partners

  Samen met Inkie heeft Maris et al. in opdracht van Sprintum trainingen verzorgd in professionele vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling voor werknemers.

  Meer informatie.

© copyright Stijn Coolen & Anke Meijs 2014